Pastor-Efema-Akioya-2

Pastor Efema Akioya

Pastor-in-Charge
RCCG Maranatha International Parish, Dubai.
RCCG United Arab Emirates, National Coordinator

Pastor-Sunday-Olasoju

Pastor Sunday Olasoju

Pastor-in-Charge
RCCG Grace Assembly Parish, Dubai

Pastor-Ellis-Okparaosimiri

Pastor Ellis Okparaosimiri

Pastor-in-Charge
RCCG Maranatha International Parish, Sharjah

Deacon-Martins-Okafor

Deacon Martins Okoro

Minister-in-Charge
RCCG Dunamis Assembly, Sharjah

Deacon Yemi Keazor

Minister-in-Charge
RCCG Unstoppable Generation Parish, Dubai

Pastor-Adebayo-Adegoke

Pastor Adebayo Adegoke

Pastor-in-Charge
RCCG Trinity Palace, Ajman

Pastor Grant Ojo

Pastor Grant Ojo

Pastor-in-Charge
RCCG Redemption International Parish, Ras Al Khaimah

Pastor Adeyemo Adetokunbo

Pastor-in-Charge
RCCG Beautiful Gate Parish, Fujairah
RCCG United Arab Emirates, Assistant National Coordinator

Pastor Zeal Maduka

Pastor-in-Charge
RCCG House of Victory International Parish, Al Ain

Pastor Kunle Ibitayo

Pastor-in-charge
RCCG Garden of Peace Parish, Abu Dhabi